ACTIVIDADES

Resultados 1 a 6 de 6

Asistencia e colaboración con eventos culturais

A asistencia e colaboración con diferentes eventos culturais que se celebran na cidade de Pontevedra.

Aprendizaxe

Actividades dirixidas que pretenden axudar aos participantes a completar a súa formación en diferentes campos: idiomas, ofimática e navegación por internet, filosofía...

Outras actividades culturais

Conxunto de actividades de tipo cultural, que se levan a cabo na biblioteca entre as que están as mostras bibliográficas e exposicións e diversos actos.

Animación á lectura

Actividades encamiñadas a fomentar a lectura.

Clubs de lectura

Reunións periódicas dun grupo estable de persoas para comentar unha mesma lectura, que presta a biblioteca e que len antes da reunión.

Formacións de usuarios

Actividades encamiñadas a achegar a biblioteca aos usuarios, por medio de visitas e de xornadas de formación nas distintas ferramentas, servizos e fondos que a biblioteca ofrece.