Estatísticas, informes e memorias

Estatísticas e informes de interese para as bibliotecas públicas. Se é unha biblioteca pública e quere cubrir os seus datos estatísticos, acceda a este formulario

Resultados 1 a 3 de 3
Estatísticas
2014
Estatísticas de bibliotecas del INE

Estatística sobre biblitoecas en españa realizadp polo INE en virtude da Orde de Presidencia do Goberno de 23 de decembro de 1959. Esta estatística elabórase con arranxo ás recomendacións da UNESCO en materia de definicións e clasificacións que figuran na Recomendación sobre normalización internacional das estatísticas de bibliotecas aprobada pola Conferencia Xeral da UNESCO na súa décimo sexta reunión en 1970. Desde 1986 vén desenvolvendo un proxecto con carácter bienal

Estatísticas
2014
A Biblioteca Pública de Pontevedra en cifras

Datos estatísticos que proporcionan información sobre as actividades da Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola con aracter anual.

Estatísticas
2014
As Bibliotecas Públicas españolas en cifras

Datos estatísticos que proporcionan información sobre as actividades das bibliotecas públicas españolas con carácter anual.