EQUIPO

Dirección
Inmaculada Concepción Serrano Praza
Directora
886 120 447
Administración
Beatriz Otero Seivane
Persoal administrativo
886 120 453
Información e referencia
Silvia Freiría Correa
Persoal bibliotecario
886 120 448
Milagros González Maceiras
Persoal bibliotecario
Catalogación e préstamo
Silvia Freiría Correa
Persoal bibliotecario
886 120 448
Cristina García Parga
Persoal bibliotecario
886 120 450
Préstamo
886 120 441
Audiovisuais e cómic
Milagros González Maceiras
Persoal bibliotecario
886 120 449
Infantil e Xuvenil
Josefa Vázquez Ruiz de Ocenda
Persoal bibliotecario
886 120 457
Emilia Edreira Armesto
Persoal bibliotecario
886 120 455
Préstamo infantil
886 120 442
Hemeroteca
Cristina García Parga
Persoal bibliotecario
886 120 450
Difusión e redes
Cristina García Parga
Persoal bibliotecario
886 120 450
Actividades e extensión bibliotecaria
Cristina García Parga
Axenda e web
886 120 450
Emilia Edreira Armesto
Clubs de lectura
886 120 455
Silvia Freiría Correa
Proposta de actividades
886 120 448
Contacto actividades
actividades-biblioteca.vigo@xunta.es
Atención ao público
César Aguiar Castro
Alicia Barciela Castro
Mª José Costas Castro
Elisa Caride Grandal
Lidia Expósito Olalla
Mª José Monje Valls
Mª Eugenia Novo Sieira
Ana Isabel Rodríguez González
Mª Jesús Toural Pereiro
Norma Paz Vigo
Concepción Dabouza Daparte
Persoal de apoio
Paula Sánchez Castro
Dolores Vidal Rodríguez