EQUIPO

Dirección
Inmaculada Concepción Serrano Praza
Directora
886 120 447
886 120 458
Administración
Juan Manuel Boullosa Barrera
Administrativo
886 120 454
886 120 458
Mª Carmen Villanustre Correa
Auxiliar administrativo
886 120 455
886 120 458
Adquisicións e facturación
Beatriz Otero Seivane
Administrativo
886 120 453
Catalogación e préstamo
Ramona Fernández Álvarez
Persoal bibliotecario
886 120 448
886 120 458
Audiovisuais e cómic
Milagros González Maceiras
Persoal bibliotecario
886 120 449
886 120 458
Infantil e Xuvenil
Josefa Vázquez Ruiz de Ocenda
Persoal bibliotecario
886 120 457
886 120 458
Alexia Luíña López
Bibliotecaria
886 120 452
Cristina García Parga
Bibliotecaria
886 120 450
Hemeroteca
Alexia Luiña López
Bibliotecaria
886 120 452
Cristina García Parga
Bibliotecaria
886 120 450
Difusión e redes
Alexia Luiña López
Bibliotecaria
886 120 452
Cristina García Parga
Bibliotecaria
886 120 450
Actividades e extensión bibliotecaria
María Núñez Gallego
Persoal administrativo
886 120 456
886 120 458
Atención ao público
César Aguiar Castro
Alicia Barciela Castro
Mª José Costas Castro
Elisa Caride Grandal
Lidia Expósito Olalla
Mª José Monje Valls
José Luis Garabatos Veiga
Mª Eugenia Novo Sieira
Ana Isabel Rodríguez González
Mª Jesús Toural Pereiro
Manuela Valencia Badás
Concepción Dabouza Daparte
Persoal de apoio
Raquel Cañas Gómez
Paula Sánchez Castro