EQUIPO

Dirección
Inmaculada Concepción Serrano Praza
Directora
886 120 447
Administración
Juan Manuel Boullosa Barrera
Administrativo
886 120 454
Mª Carmen Villanustre Correa
Auxiliar administrativo
886 120 455
Información e referencia
Moné Fernández Álvarez
886 120 448
Milagros González Maceiras
Adquisicións e facturación
Beatriz Otero Seivane
Administrativo
886 120 453
Catalogación e préstamo
Ramona Fernández Álvarez
Persoal bibliotecario
886 120 448
Cristina García Parga
Bibliotecaria
886 120 450
Audiovisuais e cómic
Milagros González Maceiras
Persoal bibliotecario
886 120 449
Infantil e Xuvenil
Josefa Vázquez Ruiz de Ocenda
Persoal bibliotecario
886 120 457
Carmen Díaz Castiñeira
Bibliotecaria
886 120 451
Hemeroteca
Cristina García Parga
Bibliotecaria
886 120 450
Difusión e redes
Cristina García Parga
Bibliotecaria
886 120 450
Actividades e extensión bibliotecaria
María Núñez Gallego
Persoal administrativo
886 120 456
Atención ao público
César Aguiar Castro
Alicia Barciela Castro
Mª José Costas Castro
Elisa Caride Grandal
Lidia Expósito Olalla
Mª José Monje Valls
Mª Eugenia Novo Sieira
Ana Isabel Rodríguez González
Mª Jesús Toural Pereiro
Norma Paz Vigo
Concepción Dabouza Daparte
Persoal de apoio
Paula Sánchez Castro
Dolores Vidal Rodríguez