Solicitude de préstamo intrabibliotecario

Datos da persoa usuaria
Antes de facer a solicitude comprobe que o seu carné non estea caducado ou bloqueado por unha sanción. Se así fóra a súa solicitude non se cursará.
Datos do material solicitado
Só se pode ter 1 petición de préstamo intrabibliotecario en curso.

Bibliotecas xestionadas pola Xunta de Galicia:

— Biblioteca de Galicia (só materiais da Biblioteca Central de Préstamo)

— Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

— Biblioteca Pública de Lugo

— Biblioteca Pública de Ourense Nós

— Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal

— Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel

 

Biblioteca Municipal de Ferrol Central

 

 

Cando o material solicitado chegue a biblioteca, avisarémoslle a través do correo electrónico que figura na súa conta persoal do catálogo.