03/05/2016

Cambio dos números de Teléfono

Novos números de Teléfono da Biblioteca

22/10/2015

Cambios no acceso á Wifi

Anteriormente non se aplicaba ningún tipo de autenticación dos usuarios e usuarias para a conexión á rede wifi da biblioteca, o que supuña un risco elevado de seguridade tanto para os propios usuarios e usuarias como para a Administración.

Novidades