Axenda

01/02/2024

A nova app da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia

Todo é posible cunha biblioteca nas túas mans

Préstamo de documentos

O servizo de préstamo ofrécelle ao público a posibilidade de ler ou consultar -de maneira gratuíta, durante un tempo determinado e conforme ás normas establecidas- os documentos “prestables” da Biblioteca.

Servizo de préstamo de documentos

Consulta de documentos

A través deste servizo, a Biblioteca pon a totalidade da colección a disposición da cidadanía para a súa consulta dentro das instalacións do centro.

Servizo de préstamo de lectores de libros electrónicos

A Biblioteca, no seu obxectivo de achegar as novas tecnoloxías á cidadanía, pon a disposición dos/das usuarios/as lectores de libros electrónicos.

Novidades
A Coruña e arredores vistos no tempo
Libros como ferramenta terapéutica